KISS syndrom

12.05.2024

Je mi velkou ctí, že jsem se mohla začátkem května účastnit kurzu KISS Syndrom I. pořádaným Fyziovšem v Praze a stát se žákyní Moniky Bauer, která se léčbou KISS syndromu zabývá celý svůj profesní život - 35 let. Doufám, že pomocí svých dovedností a vědomostí budu moci ulehčit spoustě dětem s touto u nás opomíjenou, případně bagatelizovanou diagnózou. Vielen Dank :)